CCTV Sistemi Aydınlatma Metni

Black Star Turizm (Tuzla Merkez) İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Black Star Turizm Taşımacılık LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Merkez binamızda giriş-çıkış kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, kat koridorları, ofis alanlarında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, bina iç ve dış güvenliğinin sağlanması, Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşler birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Black Star Turizm Taşımacılık LTD. ŞTİ. nin Aydıntepe mh. Prof. Dr. Necmettin Erbakan cd. No:7 ET-3 D:16 Tuzla/İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@blackstarvip.com e-posta adresine iletebilirsiniz.