Değerlerimiz

Değerlerimiz

Güvenilir Olmak

Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak, Etik değerlere önem vererek  insan ve hizmet odaklı olmak, Toplumun temel değerlerini korumak, toplumsal yararı ön planda tutmak ve toplumsal sorunlara duyarlı olmak.
Değerlerimiz

Farklılıklara Saygılı

Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü geliştirmek, Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmemek, tüm insani değerlere saygılı olmak. Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak.
Değerlerimiz

Ekip Ruhu

Temel demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyerek uygulamak, İş yükü hepimizin yükü diyerek Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek
Değerlerimiz

Çevre Bilinci

Çevre duyarlılığına sahip olmak , yaşadığımız ekosistemi tüm canlılar için yaşanabilir kılacak  faaliyetlerde bulunmak, geleceğe bırakacağımız mirası korumak
Değerlerimiz

Değişikliğe ve Yeniliğe Açık

Yaratıcılık, girişkenlik ruhu ve değişim cesareti seçimlerimizin arkasındaki itici güçlerdir. Yenilikçilik her başarının anahtarıdır.
Değerlerimiz

Yaşam Boyu Öğrenme

Bilimsellik ve araştırmanın ön planda olduğu, sürekli gelişimden yana olmak, sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek, Gençlerimizin eğitimine bilgi yanında kültürel ve evrensel değerleri ekleyerek Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak.
Değerlerimiz

Mükemmellik

Günlük çalışmalarımızda amacımız, sadece üst sınırlarımıza ulaşmak değil onları aşmaya çalışmaktır. Yarattığımız değeri arttırmak için çıtamızı sürekli olarak yükseltmeye etmek.
Değerlerimiz

Etik Değerler ve Şeffaflık

Çalışma süreçlerimizde en yüksek ahlaki değerleri uygulamak ve Etik olarak doğru olan davranışları uygulama, teşvik etme ve yayma kararlılığı ile çalışmak.